Socjologia rodziny

Socjologia rodziny to dziedzina nauki, zajmująca się w całości zagadnieniami związanymi z komórką społeczną jaką jest rodzina, a także zagadnieniami takimi jak małżeństwo, pokrewieństwo oraz więzy krwi pomiędzy bliższymi oraz dalszymi członkami danej rodziny. Badania dotyczące zagadnienia jakim jest socjologia rodziny obejmują przede wszystkim genezę oraz historię kształtowania się stosunków wewnątrz jednostki rodzinnej, ale również różnorodne wpływy kulturowe czy historyczne, które miały największy wpływ na ten proces. Socjologia rodziny przyjmuje 5 definicji, czym jest rodzina. Wśród nich znajdziemy takie jak grupę osób mieszkających pod jednym dachem, osoby powiązane więzami określonymi kulturowo oraz osoby pozostające we wzajemnej interakcji. Pojęcie rodziny może być rozpatrywane również z punktu widzenia ekonomii, psychologii czy też filozofii.

 

Kto zajmuje się zagadnieniem jakim jest socjologia rodziny? Przede wszystkim socjologowie, szczególnie ci specjalizujący się w badaniu zależności międzyludzkich, wynikających z więzów krwi. Socjologia rodziny jest również obszarem zainteresowania oraz badań psychologów, szczególnie tych specjalizujących się w terapiach rodzinnych. Wiele specjalistów starających się rozwiązywać problemy takie jak patologie w rodzinach również zajmują się tymi zagadnieniami. Patologiami nazywamy najczęściej sytuacje, w których w wyniku działania czy zachowania jednego członka rodziny cierpią inni członkowie rodziny. Socjologia rodziny jest również pomocna w sytuacjach kryzysowych, takich jak okres separacji czy też rozwód. Przykładem patologii może być alkoholizm jednego z rodziców, agresja, przemoc fizyczna czy psychiczna, znęcanie się nad członkami rodziny. Socjologia rodziny to również wstęp do teorii wychowawczych, proponowanych przez rożnych myślicieli i specjalistów dziedziny, jaką jest pedagogika.

 

Socjologia rodziny pozwala na zrozumienie, jakie mechanizmy zachodzą w komórce społecznej jaką jest rodzina. Wielu przyszłych pedagogów, psychologów rozpoczyna swoją edukację właśnie od zagadnień związanych z rodziną, a wiedza ta niezbędna jest na każdym etapie nauki. Podczas nauki o rodzinie studenci uczą się również jakie są podziały ról w rodzinie w różnorodnych kulturach – muszą zapoznać się z mechanizmami patriarchatu, matriarchatu, znaleźć odpowiedzi jak zmieniała się rola poszczególnych członków rodziny na przestrzeni dziejów. Wiele studentów pedagogiki oraz psychologii pragnie specjalizować się właśnie w zagadnieniach socjologii rodziny w konkretnych obszarach – mogą być to konkretne regiony lub obszary zamieszkiwane przez dane grupy etniczne. Socjologia rodziny obejmuje w takich przypadkach zagadnienia związane z tradycjami rodzinnymi, podziałem ról, procesami wychowawczymi, również z procesem dorastania i komunikacji wewnątrz rodziny. Wiele kultur jest wyjątkowo ciekawych pod tym względem – procesy wychowawcze nad dziećmi przejmuje cała wspólnota plemienna. Inne plemiona nastawione są przede wszystkim na kontakt dzieci z matkami – spędzają one czas razem, z dala od mężczyzn

Podobne wpisy