Programy edukacyjne

Programy edukacyjne

Czym są programy edukacyjne? Programami edukacyjnymi nazywamy podręczniki oraz atlasy w formie elektronicznej, których zadaniem jest uzupełnianie nabytej wiedzy oraz rozszerzanie wiedzy w konkretnych aspektach. Programy edukacyjne zapisane są najczęściej na nośnikach takich jak płyty CD lub DVD, jednak coraz …

Studia przez internet

Studia przez internet

Jak wyglądają studia przez internet? Coraz więcej osób wybiera możliwość studiowania przez internet. Studiowanie przebiega w trybie zaocznym- w domu. Studenci dostają materiały, które powinni przerabiać samodzielnie, jak również ćwiczenia, problematykę. Podczas studiów wirtualnych możliwe jest odbywanie konsultacji, zarówno bezpośrednio …

Portal edukacyjny

Portal edukacyjny

Czym jest portal edukacyjny? Portal edukacyjny to platforma internetowa kierowana przede wszystkim do osób uczących się. Portal edukacyjny zawiera informacje i artykuły z danej dyscypliny naukowej – mogą być to wzory, wiadomości historyczne, daty, przedstawienie procesów biologicznych i wiele innych. …

Szkoły po liceum

Szkoły po liceum

Czym są szkoły po liceum? Szkołami po liceum nazywamy placówki kształcenia, które oferują nauczanie w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym dla osób, które ukończyły szkoły średnie. Posiadanie matury nie jest obowiązkowe w przypadku szkół policealnych. Matura jest wymagana w przypadku …

Wyższe uczelnie

Wyższe uczelnie

Czym są wyższe uczelnie? Najprostszym wytłumaczeniem jest formuła mówiąca o tym, iż są to placówki oferujące studia wyższe. W Polsce uczelnią wyższą nazywamy jednostkę samorządową, prywatną lub państwową, które działanie określa ustawa o szkolnictwie wyższym. W Polsce na uczelnie wyższe …

Szkoły policealne

Szkoły policealne

Czym są szkoły policealne? Szkołami policealnymi nazywamy placówki, które oferują kształcenie absolwentom szkół średnich. Co ciekawe, aby zostać przyjętym do szkoły policealnej jest konieczne posiadanie wykształcenia średniego (czyli świadectwa ukończenia szkoły średniej), jednak sama matura nie jest wymagana. Wśród szkół …