Szkoły policealne

Czym są szkoły policealne? Szkołami policealnymi nazywamy placówki, które oferują kształcenie absolwentom szkół średnich. Co ciekawe, aby zostać przyjętym do szkoły policealnej jest konieczne posiadanie wykształcenia średniego (czyli świadectwa ukończenia szkoły średniej), jednak sama matura nie jest wymagana. Wśród szkół policealnych wyróżniamy głównie szkoły publiczne i niepubliczne. Nauka w publicznych placówkach trwa 2 lata, czyli cztery semestry. Nauka w placówkach niepublicznych to zazwyczaj jeden rok, czyli dwa semestry. W szkołach policealnych publicznych, które posiadają uprawnienia MEN, uczniowie dostają swoje indeksy i legitymacje, które upoważniają je również do korzystania ze zniżek dla osób uczących się. Po dwuletnim okresie nauki uczniowie podchodzą do zewnętrznego egzaminu zawodowego, po którego pozytywnym zdaniu otrzymują tytuł technika.

 

Co oferują szkoły policealne? Przede wszystkim kształcenie praktyczne, które skupia się na praktycznym wykorzystaniu zdobytych umiejętności. Podczas zajęć uczniowie poznają teoretyczne zagadnienia związane z danym przedmiotem, jego historię. To jednak strona praktyczna jest ważniejsza, dlatego szkoły policealne tak wielką uwagę przykładają do wyposażenia sal laboratoryjnych. W ramach zajęć szkół policealnych odbywają się także liczne warsztaty oraz wyjazdy szkoleniowe. Kto uczy w takich miejscach jak szkoły policealne? Przede wszystkim są to doświadczeni pedagodzy z  wieloletnim stażem. Ich zadaniem jest nauka ludzi dorosłych, dlatego atmosfera w takich placówkach jest nieco inna, niż w klasycznych szkołach. Pedagodzy przygotowani są przede wszystkim do prowadzenia zajęć praktycznych i zapoznawania uczniów z zagadnieniami, które mogą spotkać ich podczas codziennej pracy na danym stanowisku. Szkoły policealne często zapraszają również na wykłady oraz prelekcje znane osoby, które dodatkowo pozwalają na podniesienie rangi szkoły.

 

Kto może uczęszczać do placówek takich jak szkoły policealne? Uczniami szkoły policealnej są najczęściej osoby, które nie wybrały studiów jako kolejnego etapu kształcenia. Osoby wybierające szkoły policealne najczęściej pragną znacznie szybciej zdobyć tytuł uprawniający ich do wykonywania konkretnego zawodu. Do szkół policealnych pukają również absolwenci szkół średnich, którzy posiadają maturę, nie jest to jednak obowiązkowe. Z tego powodu szkoły policealne traktuje się również jako koło ratunkowe dla osób, które nie zdały egzaminu maturalnego.

 

Czy szkoły policealne to dobre rozwiązanie? Zdecydowanie tak, o ile tylko oferują ciekawe i pożądane kierunki nauczania, jak również profesjonalną kadrę nauczycielską. Ze szkół policealnych często korzystają osoby, które pragną wyuczyć się konkretnego zawodu oraz zdobyć tytuł technika. W wielu przypadkach jest to przepustka do zdobycia upragnionego etatu. Szkoły policealne stawiają bardzo duży nacisk na naukę zagadnień praktycznych, przez co osoby odbywające dwuletnią naukę są gotowe od razu do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. Szkoły policealne to również szansa dla osób, które nie zdołały zdać matury, ale pragną kształcić się dalej.

Podobne wpisy