Szkoły policyjne

Czym są szkoły policyjne? Szkołami policyjnymi nazywamy placówki edukacyjne, których zadaniem jest przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne kadetów do czynnej służby w jednostkach policji. Szkoły policyjne rekrutują swoich studentów zarówno wśród cywili, jak i obecnych pracowników policji. Dzięki możliwości studiowania mogą oni znacznie poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.
Gdzie w Polsce funkcjonują szkoły policyjne? Placówki takie jak szkoły policyjne znajdują się praktycznie w każdym zakątku Polski, w większych miastach. Najsłynniejsze szkoły znajdują się w Warszawie oraz Szczytnie – szczycą się one wieloletnią historią oraz wieloma wybitnymi absolwentami. Mniejsze szkoły funkcjonują w takich miastach jak Poznań, Kraków, Wrocław. Aby znaleźć placówkę w pobliżu naszego miejsca zamieszkania wystarczy skorzystać z pomocy internetu – większość szkół policyjnych posiada swoje strony internetowe.

 

Czy szkoły policyjne są atrakcyjne dla młodych ludzi? Zdecydowanie tak – ze względu na duża liczbę funkcjonariuszy, którzy w ostatnich latach przeszli na emeryturę, szkoły policyjne prowadzą aktywny nabór na studentów. Szkoły policyjne oferują przede wszystkim wysoki poziom nauki – wynika to przede wszystkim z wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, ale również z powodu doskonale wyposażonych sal oraz możliwości korzystania z nowoczesnych strzelnic czy pojazdów policyjnych. Szkoły policyjne często zachęcają do wzięcia udziału w rekrutacji podczas dni otwartych szkoły, jak również podczas targów uczelni.

 

Jak dostać się do szkoły policyjnej? Niezbędne jest przejście procesu rekrutacyjnego – przede wszystkim konieczne jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej, jak również wyników z konkretnych przedmiotów, wymaganych przez szkołę policyjną. Najczęściej jest to matematyka, język polski, język obcy nowożytny i dodatkowy przedmiot obieralny. Wiele szkół policyjnych stawia przed kandydatami również zadania wewnętrzne, które muszą oni wykonać w placówce szkoły – zadania te również zaliczają się do procesu rekrutacyjnego. Najczęściej są to zadania sprawdzające umiejętności fizyczne, kondycję oraz wytrzymałość. Kandydaci muszą wykonać określone ćwiczenia i nie przekroczyć danego im czasu.

 

Jakie zajęcia oferują szkoły policyjne? Szkoły policyjne oferują zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. mogą one dotyczyć administracji policji, jak również działań prewencyjnych czy interwencyjnych. Kadeci i studenci mogą podczas studiów szkolić się pod okiem doświadczonych policjantów. Podczas zajęć studenci zdobywają również wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, które mogą dotyczyć ewakuacji, katastrof w ruchu drogowym czy też organizacji imprez masowych.

 

Co po szkole policyjnej? Absolwenci placówek policyjnych powinni starać się o zatrudnienie w konkretnych jednostkach policyjnych, z uwzględnieniem swoich mocnych atutów. Wielu najzdolniejszych uczniów dostaje przydziały w najlepszych jednostkach w kraju. Absolwenci szkół policyjnych mogą również kształcić się dalej i zdobywać stopnie naukowe, tym samym również aplikując do pracy na stanowiskach nauczycielskich w tego rodzaju placówkach.

Podobne wpisy