Jak dziecko sobie radzi w rodzinie niepełnej?

baby-22194_1280Już od kilkunastu lat widać wyraźnie, że rośnie liczba rodzin niepełnych, w których mogą być wychowywane dzieci. Niezwykle istotna jest kwestia, jak dzieci sobie radzą z taką sytuacją i czy to ma wpływ na ich psychikę. Przyczyn powstania rodziny niepełnej jest wiele. Może to być śmierć któregoś z rodziców, długotrwała nieobecność rodzica, ze względu na wykonywaną pracę, separacja, rozwód, a także narodziny dziecka w związku pozamałżeńskim. Każda z tych sytuacji jest inna i inny wpływ ma na dziecko. Najbardziej traumatyczna jest sytuacja, kiedy umiera któreś z rodziców. Bez względu na wiek, z taką sytuacją trudno się pogodzić i może ona zostawić rany na całe życie. Dziecko potrzebuje w tym momencie ogromnego wsparcia ze strony wszystkich członków rodziny. Musi przeżyć okres żałoby i poradzić sobie z sytuacją, kiedy zabrakło rodzica. Jeśli nie otrzyma należytego wsparcia może się izolować od otoczenia, a co za tym idzie – pojawią się kolejne problemy. Czasami pomocy trzeba szukać u psychologa, który pomoże przejść przez tak poważną sytuację kryzysową. Istotne jest obserwowanie dziecka i reagowanie w sytuacjach, kiedy dzieje się coś złego. Dorosły, który pozostał, musi tu być wielkim wsparciem. Bardzo poważny wyłom w psychice dziecka pozostawia rozwód rodziców. Dzieci bardzo często czują się winne zaistniałej sytuacji. Uważają, że musiały zrobić coś złego, co zaważyło na rozstaniu rodziców. Bywa, że dziecko jest świadkiem rozpadu małżeństwa rodziców. Widzi kłótnie i awantury, często nie może ich zrozumieć. Jeszcze poważniejsza sprawa nastąpi, kiedy rodzice postanawiają dziecko uczynić stroną w sporze. Wciągając potomstwo w swój rozwód czynią najgorszą rzecz z możliwych. Dziecko nie może stać się zakładnikiem emocji rodziców. Opowiedzenie się po którejkolwiek ze stron jest poważnym problemem. Rodzice muszą być na tyle dorośli, by przeprowadzić dziecko przez ten czas możliwie bezboleśnie. Oczywiście nie jest to proste w sytuacji, kiedy emocje aż buzują. Jeśli jednak zależy nam na dziecku, to obie strony powinny zrobić wszystko, by dziecko czuło się kochane przez mamę i tatę. Trzeba mu uświadomić, że rozwód to problem rodziców, a nie dziecka i to dorośli sobie z tym poradzą. Po rozwodzie dziecko oczywiście pozostaje z jednym z rodziców. Najczęściej jest to matka. Na pewno będzie jej trudno poradzić sobie z ogromem obowiązków, ale nie powinna frustracji z tego powodu przelewać na dziecko. Rodzice powinni w takiej sytuacji zawiesić wzajemne animozje i wspólnie zająć się dzieckiem. Chociaż nie są już razem po rozwodzie mają wspólne dziecko i przede wszystkim o tym powinni pamiętać. Dziecko z rodziny rozwiedzionej często czuje się niepotrzebne i odrzucone. Skutkiem tego mogą być gorsze oceny w szkole i zaburzenie relacji rówieśniczych. W normalnych warunkach, po pewnym czasie, wszystko powinno wrócić do normy. W przypadku, kiedy dziecko od początku funkcjonuje w rodzinie niepełnej, problemy mogą być zupełnie inne. Dziecko rośnie z poczuciem pewnego niedowartościowania. Na ogół w takiej rodzinie brakuje ojca, a więc i odpowiedniego wzorca męskiego. Może się również zdarzyć, że kobieta przekaże negatywny obraz ojca, a co za tym idzie mężczyzny, który zdradza i zostawia. W przyszłości może mieć to bardzo negatywny wpływ na dorosłą już osobę. Samotny rodzic więc powinien bardzo uważać na sposób wychowania swojego dziecka. Nie jest to łatwe nawet w pełnej rodzinie, a podwójnie trudne w niepełnej. Rodzic nie może nigdy przekazywać dziecku negatywnego obrazu świata.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz