Szkoły po liceum

Czym są szkoły po liceum? Szkołami po liceum nazywamy placówki kształcenia, które oferują nauczanie w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym dla osób, które ukończyły szkoły średnie. Posiadanie matury nie jest obowiązkowe w przypadku szkół policealnych. Matura jest wymagana w przypadku uczelni wyższych oraz uniwersytetów. Czas trwania toku nauki zależy od samego rodzaju szkoły po liceum. Może to być jeden rok, dwa lata lub też pięć lat podzielonych na dwa etapy. Kierunki inżynierskie trwają zazwyczaj 5 semestrów.

Jakie wyróżniamy szkoły po liceum? Szkoły po liceum możemy podzielić na uczelnie wyższe oraz szkoły policealne. Pierwsze dzielimy na uczelnie państwowe oraz prywatne, podobny podział obowiązuje w przypadku szkół policealnych. Uczelnie państwowe kształcą w systemie trzyletnim licencjackim i dwuletnim magisterskim. W przypadku szkół policealnych mogą być one jednoroczne lub dwuletnie, jednak tylko te ostatnie uprawniają do zdobycia tytułu technika. Zdobycie tytułu technika ma miejsce po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego.

 

Czy szkoły po liceum przedstawiają atrakcyjną ofertę dla absolwentów szkół średnich? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli chodzi o ofertę szkół policealnych – stawiają one przede wszystkim na zdobycie konkretnego zawodu oraz kładą duży nacisk na wiedzę praktyczną. Uczelnie wyższe zazwyczaj stawiają na wiedzę ogólną z konkretnych dziedzin. Jaką ofertę przedstawiają szkoły po liceum? Oferta naukowa uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju placówki oraz jej wielkości. Większość szkół, zarówno państwowych i prywatnych, oferuje wykłady oraz ćwiczenia określone w toku studiów ( w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym). uczelnie udostępniają swoim studentom dobrze wyposażone biblioteki, w których nierzadko korzystać można również ze stanowisk komputerowych z podłączeniem do sieci.

 

Czym kierować się wybierając konkretną szkołę po liceum? Przede wszystkim naszymi zainteresowaniami oraz tym, co chcielibyśmy robić w przyszłości. Istotne jest, aby nauka była dla nas również przyjemnością – jeśli więc wybrany przedmiot w danej placówce będzie zgodny z naszymi zainteresowaniami, dalsza nauka okaże się wyłącznie przyjemnością. Kolejnym istotnym aspektem jest sprawdzenie oferty dydaktycznej konkretnej szkoły po liceum: czy posiada ona własną bibliotekę? Czy uczelnia osiada wyłącznie jeden budynek czy kilka? Czy laboratoria i pracownie są dobrze zaopatrzone? Kim są wykładowcy i czy są specjalistami w swoich dziedzinach? Warto zajrzeć na fora internetowe i poczytać opinie obecnych studentów oraz absolwentów – czytając wypowiedzi nie bójmy się zadawać konkretnych pytań odnośnie poziomu nauczania, kadry, trudności administracyjnych. Podczas wyboru szkoły po liceum warto zorientować się również, czy oferuje ona jakiekolwiek stypendia (socjalne, naukowe) oraz jakie są warunki ich przyznawania. Podczas wyboru szkoły zwracajmy również uwagę na jej położenie – dojazdy mogą okazać się kłopotliwe dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach oraz nie posiadających samochodu.

Podobne wpisy