Wyższe uczelnie

Czym są wyższe uczelnie? Najprostszym wytłumaczeniem jest formuła mówiąca o tym, iż są to placówki oferujące studia wyższe. W Polsce uczelnią wyższą nazywamy jednostkę samorządową, prywatną lub państwową, które działanie określa ustawa o szkolnictwie wyższym. W Polsce na uczelnie wyższe dopuszczani są absolwenci szkół średnich (liceów i techników), którzy otrzymali odpowiednio wysokie noty za egzamin maturalny i spełniają oczekiwania podane na konkretnych kierunkach w profilu kandydata. Większość studiów w Polsce złożona jest z dwóch niezależnych stopni – pierwszy, trzyletni, po którym uzyskuje się tytuł licencjata, oraz drugi, dwuletni, po którym absolwent otrzymuje tytuł magistra. Aktualnie w Polsce znajduje się 453 uczelnie (stan na rok 2012), w tym zarówno uniwersytety, uczelnie techniczne, uczelnie rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne, medyczne czy wychowania fizycznego. Największe ośrodki akademickie i uczelniane w Polsce notuje się przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni oraz Poznaniu.

 

Jak wyglądają uczelnie wyższe w Polsce? Uczelnie wyższe w Polsce nastawione są głównie na kształcenie teoretyczne. Jest to współcześnie bolączką wielu placówek, których studenci negatywnie oceniają tego rodzaju praktyki. Współczesny rynek pracy wymaga przede wszystkim praktycznych umiejętności. Uczelnie wyższe starają się wyjść z tego impasu, zwiększając liczbę godzin lub umożliwiając studentom uczestnictwo w zajęciach pozaprogramowych, podczas których mogą oni ćwiczyć również umiejętności praktyczne.

 

Co współcześnie oferują uczelnie wyższe? Uczelnie wyższe oferują przede wszystkim trzy rodzaje toku studiów, w zależności od kierunku oraz zainteresowania nim: studia dzienne, studia wieczorowe oraz studia zaoczne. Każdy z kierunków oferuje zajęcia teoretyczne, ćwiczenia, laboratoria. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem – od ocen zależna jest promocja na kolejny semestr nauki. Podczas toku studiów studenci korzystać mogą z uczelnianej biblioteki bardzo często zaopatrzonej również w stanowiska komputerowe, które posiadają dostęp do internetu. Uczelnie oferują również swoim studentom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach tematycznych. Wiele z nich przyznaje również wewnętrzne stypendia dla swoich najzdolniejszych uczniów.

 

Kto wykłada na uczelniach wyższych? Przede wszystkim kadra nauczycielska złożona z magistrów, doktorów oraz profesorów, jednak wielokrotnie zdarza się, że wykładowcami są również osoby z tytułem technika czy inżyniera. Istotne jest, aby ich wiedza poparta była konkretnymi publikacjami jak również dokonaniami na gruncie naukowym. Wyższe uczelnie chętnie ściągają również popularne osoby związane z konkretnymi kierunkami, aby udzielały prelekcji na aulach – to z marketingowego punktu widzenia podnosi wartość samej uczelni.

 

Czy współcześnie wyższe uczelnie są chętnie wybierane przez absolwentów szkół średnich? Uczenie wyższe przeżywają spory kryzys – wynika to z dużego bezrobocia oraz braku gwarancji, iż po studiach absolwenci znajdą dobrze płatną pracę.

Podobne wpisy