Współpraca rodzica i nauczyciela

dzieciNiepokojącym zjawiskiem w ostatnich czasach w szkołach, jest rozdzielenie roli szkoły i rodziców w edukacji i wychowaniu dziecka. Wynika to często z braku czasu wśród rodziców, czego konsekwencją jest zrzucanie większej odpowiedzialności na szkołę, nauczycieli i pedagogów.
Współpraca rodziców ze szkołą jest niezwykle istotna dla rozwoju i edukacji dziecka.

Brak współpracy rodziców i szkoły

Najczęstsze problemy braku współpracy, coraz rzadszej obecności rodzica w szkole jest praca. Jesteśmy coraz bardziej zaganiani, coraz więcej czasu spędzamy w pracy, a tym samym mamy mniej czasu wolnego. Wpływa to na nasze zmęczenie, często powoduje stres. Zarzucamy zatem coraz większą odpowiedzialność na szkołę. Nie oczekujemy już od nauczycieli, aby jedynie edukowani nasze dzieci, ale także, aby je wychowywali. Dziecko jednak nie będzie się odpowiednio rozwijać bez pracy zarówno szkoły, jak i rodziców. Dopiero połączenie tych dwóch elementów może da oczekiwane skutki. Kiedy tej współpracy nie ma, często możemy zauważy problemy z dzieckiem. Z jednej strony mogą to być problemy w nauce, obniżenie ocen. Z drugiej strony, mogą pojawić się problemy wychowawcze. W takiej sytuacji najczęściej szkoła, nauczyciele, próbują reagować. Proszą o obecność rodziców w szkole, kontakt, rozmowę. Niestety bywa, że takie prośby spotykają się bez odzewu. Szkoła pozostaje z problemem sama. Inna sytuacja jest także wówczas, kiedy to rodzice zrzucają winę na szkołę, nie widząc problemu w swoim podejściu do dziecka. Jednym z elementów, które wpływa negatywnie na kontakt nauczyciela z rodzicem jest technologia, a przede wszystkim elektroniczne dzienniki. Rodzic w każdym, dowolnym momencie może sprawdzić poprzez Internet oceny dziecka. To sprawia, że ma mniejszą motywację, aby osobiście udać się do szkoły i porozmawiać z nauczycielem.

Dobra współpraca rodzica ze szkołą

Zgoła inna sytuacja jest kiedy nauczyciele i rodzice na bieżąco ze sobą współpracują. Rodzice są obecni w szkole, czy to na różnych zebraniach czy konsultacjach. Mają wówczas pełną oraz aktualną wiedzę o swoim dziecku, jego zachowaniu i postępach w nauce. W razie pojawiających się problemów mogą na bieżąco reagować, sami bądź wspólnie w wychowawcą lub szkolnym pedagogiem. Rodzic to również ogromy zasób wiedzy o swoim dziecku. Niejednokrotnie zdarza się bowiem tak, że zachowanie dziecka w szkole i po zajęciach szkolnych jest zgoła odmienne. Nauczyciele bez informacji od rodziców nie są w stanie takiej wiedzy posiąść. A wiedza ta może często nauczycielom pomóc. Mogą dowiedzieć się o różnego rodzaju zainteresowania dziecka, których uczeń w szkole nie wykazuje, ale jest im w pełni oddany poza murami szkoły. Jak zatem widać współpraca rodziców ze szkoła jest niezwykle istotna. Ma wpływ na rozwój w nauce, wychowanie i inne aspekty społeczne ucznia. Dlatego też sami rodzice powinni być aktywnymi członkami szkolnej społeczności. Ramię w ramię wraz z nauczycielami, poprzez współpracę, dbać o rozwój swoich dzieci.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz