Jakie funkcje spełnia współczesna rodzina

Wszystkie badania statystyczne i ankietowe podkreślają, że w zgodniej opinii wszystkich osób rodzina w ich życiu jest najważniejsza. Posiadanie zaś rodziny uważa się za największy sukces. Tak jest w różnych kulturach i w różnych społeczeństwach. Człowiek nie jest istotą samotną, która potrafi żyć w próżni. Owszem, współczesna cywilizacja sprawiła, że o wiele rzeczy nie musimy się martwić. Dajemy sobie samodzielnie radę w trudnych sytuacjach. Jednak mimo ogromnego postępu technicznego i cywilizacyjnego, człowiek jest istotą społeczną, kierującą się emocjami i potrzebuje innych, by jego życie było pełne i szczęśliwe. Warto sobie zadać w takim przypadku pytanie, jakie funkcje spełnia współczesna rodzina? Przede wszystkim spełnia funkcję prokreacyjną. Pozwala na bliskość współmałżonków, zaspokojenie ich potrzeb rodzicielskich i w ten sposób przetrwanie społeczeństwa. Każdemu narodowi zależy na tym, by się rozwijać. Jednym z najważniejszych problemów jest niska dzietność. Jeśli mniej się dzieci rodzi, w dłuższej perspektywie czasu może być to poważny problem. Dlatego wszystkim zależy na tym, by jak najwięcej dzieci się rodziło w rodzinach o charakterze tradycyjnym. Państwo zazwyczaj podejmuje wiele działań, by ułatwić rodzinom posiadanie i wychowanie dzieci. Niestety w społeczeństwach europejskich o dość dużym poziomie dostatku, dzieci się rodzi coraz mniej. Jest to poważne zagrożenie, z którym powinniśmy sobie poradzić, bo inaczej nasza nacja nie przetrwa. Rodzina spełnia też funkcję ekonomiczną. Wszyscy członkowie rodziny mają określone potrzeby ekonomiczne, każda inne. Rodzina pozwala na zaspokojenie tych potrzeb. Zabezpieczeniem potrzeb ekonomicznych zajmują się rodzice. Dawniej to ojciec pracował, by zapewnić byt ekonomiczny. To wszystko się zmieniło. Współcześnie pracuje zarówno ojciec jak i matka. Bywa i tak, że to matka więcej zarabia. Rzadko się zdarza, by ojciec miał na tyle duże zarobki, aby żona mogła pozostawać przynajmniej przez kilka lat w domu i na pełen etat zajmować się rodziną. Zresztą i kobiety pragną spełniać się zawodowo. Funkcja opiekuńczo wychowawcza polega na zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą wypełnić tej funkcji samodzielnie. Dotyczy to również innych członków rodziny, nad którymi jest sprawowana opieka. Rodzina obejmuje swoją opieką osoby długotrwale chore lub niepełnosprawne. Wymaga to czasami dużo poświęcenia i empatii ze strony wszystkich członków rodziny. Zadaniem rodziny jest również przekazywanie wzorów i wartości obowiązujących w danym społeczeństwie. W rodzinie, od najmłodszych lat, przekazuje się dzieciom określone wzory. To, jakie dziecko będzie w przyszłości, zależy właśnie od wychowania. Szkoła może dodać tylko niewielką cegiełkę, ale niewiele jest w stanie zmienić. Dzieci przygotowywane są do samodzielnego życia i odgrywania określonych ról społecznych, choćby ojca, matki, pracownika, obywatela. Z tą funkcją wiąże się funkcja kulturalna. Rodzice i inni członkowie rodziny przekazują dzieciom dziedzictwo kulturalne. Oczywiście w różnych rodzinach to dziedzictwo jest różnie pojmowane. Są rodziny, w których czyta się książki, chodzi na koncerty muzyczne, do kina i teatru. W innych rodzinach ten aspekt jest minimalizowany lub nawet pomijany. Rodzina pozwala również na zaspokojenie przez małżonków ich potrzeb seksualnych. Mogą to uczynić w sposób akceptowalny przez społeczeństwo. Rodzina jest najstarszą i najpowszechniejszą formą współżycia społecznego. I na pewno nigdy to się nie zmieni.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz