Różnorodność problemów współczesnej rodziny

Współczesna rodzina zmienia się. Chociaż wciąż jest uważana za najpowszechniejszą formę współżycia społecznego, przeżywa swoje wzloty i upadki. Problemy rodzinne często prowadzą do jej rozpadu. Takich niepełnych, zniszczonych, rozbitych rodzin jest niestety coraz więcej. Warto wiedzieć, jakie są najważniejsze problemy tradycyjnych rodzin. Do najpowszechniejszych należy niewątpliwie zła sytuacja ekonomiczna. Na złą sytuację składa się m.in. bezrobocie, niskie płace, brak mieszkań i poczucia bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania podkreślają, że coraz mniej osób decyduje się na założenie rodziny i posiadanie potomstwa w obawie, że nie poradzi sobie ekonomicznie. Nawet jeśli rodzina już funkcjonuje i ma dzieci, zła sytuacja finansowa powoduje, że słabną więzy rodzinne, dorośli tak wiele czasu poświęcają na zapewnienie rodzinie podstaw utrzymania, że nie starcza już sił na wypełnianie elementarnych funkcji. Poważnym problemem może być bezrobocie. Jeśli spada ono na rodzinę, może doprowadzić do prawdziwego dramatu, zwłaszcza gdy dotyczy ojca. W naszym kręgu kulturowym to wciąż na ojcu spoczywa obowiązek zapewnienia rodzinie bytu. Bezrobocie może spowodować spadek samooceny, apatię, a nawet depresję. Bywa, że rodzice, w poszukiwaniu pracy, wyjeżdżają za granicę. W kraju zostają dzieci, ale ich sytuacja wcale nie jest lepsza. Poprawia się z reguły w takich rodzinach sytuacja materialna, ale wzrastają inne zagrożenia. Niezwykle poważnym problemem odpowiedzialnym za rozpad rodziny jest też alkoholizm jednego z rodziców. Najczęściej dotyczy to ojców, chociaż w ostatnich latach wzrasta procent pijących matek. Alkoholizm wypływa z bardzo wielu przyczyn, ale zawsze jest dla rodziny prawdziwym dramatem. Cierpią wszyscy członkowie rodziny. Nie potrafią sobie poradzić z zaistniałą sytuacją i obarczają się wzajemnie winą. Wyjście z tego zaczarowanego kręgu niemożności jest niezwykle trudne i wymaga długotrwałej terapii. Zdarza się że alkoholizm sąsiaduje z przemocą rodzinną. Zazwyczaj agresorem jest ojciec rodziny, znęcający się psychicznie i fizycznie nad żoną i dziećmi. Taki dramat trwa czasami latami, a przyznanie się do problemu jest trudne. Wtedy dochodzi do rozbicia całej rodziny. Konsekwencją takiej sytuacji są najczęściej rozwody, a w takim przypadku najbardziej cierpią dzieci. Agresja rzutuje nie tylko na bieżące życie rodziny, ale też na późniejsze relacje dzieci w dorosłym życiu. Częstą przyczyną konfliktów są też różnice międzypokoleniowe. Rodzice czasami nie potrafią znaleźć wspólnego języka z dziećmi.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz